Επιστημονική Ημερίδα – ΟΜΜΑ

Υπό την αιγίδα της Ε.ΕΛ.Ι.Α.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – “BANQUET”
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

13.30-14.30 Γεύμα
Κατά τη διάρκεια του γεύματος θα γίνει παρουσίαση επεμβάσεων διαθλαστικής χειρουργικής.

14.30-18.00 Διαθλαστική Χειρουργική
Προεδρίο: Κουφαλά Κ., Παπαδόπουλος Π.

OMMA – Refractive / Cataract Surgery
All talks 8 minutes with 2 minutes discussion at 8 min and 30 seconds microphones go off.

Session 1 diagnostics (30 min each talk 8 min)

1. Placido disc topography – corneal tomography.
Kyroudis D. MD

2. Topography, HFU, OCT imaging of the cornea.
Asimelis G. PhD

3. Pearls for treating blepharits, dry eye and LASIK.
Karabatsas K. MD

Session 2 refractive (50 min each talk 8 min)

1. Femto Vs Manual keratome LASIK.
Balidis M.

2. Femto LASIK Flap considerations.
Magoulas M. MD

3. Transepithelial PRK (ASLA protocol).
Aslanides I.

4. Presbyopia correction and inlays.
Kimionis G.

5. My preferred LASIK technique (keratome and excimer).
Rousopoulos G.

Session 3 presbyopia / femto cataract/IOLs (45 min each talk 8 min)

1. Presbyopia correction with monovision in cataract and LASIK.
Smahliou P.

2. Sutureless 2ry IOL implantation in aphakic eye-Haptics are forever.
Alexopoulos D.

3. Residual refractive error management after premium IOL placement.
Voudouri T.

4. Femtosecond laser cataract and astigmatic keratotomy.
Kanellopoulos A. MD.

Session 4 keratoconus – ectasia / CXL (30 min each talk 8 min)

1. Risk factors for ectasia: thin/irregular corneas at increased risk for post – LASIK ectasia?
Hatch Mukherjee FRCophth

2. No laser: when to choose phakic IOL.
Siganos D. MD

3. Pearls for crosslinking and ectasia (KCN).
Papathanasiou M.

Session 5 Challenging cases presentation (30 min and Discussion)
Panelists: Smahliou, Karabatsas, Tourmouzis, Aslanides, Balidis

1. Thinner regular corneas.

2. Irregular cylinder in thick corneas.

3. Topographic cylinder that does not appear on refraction.

4. FFKC irregular cylinder in thinner corneas.

5. Anterior basement membrane dystrophy.

6. A patient with previous refractive surgery: how to enhance?


Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το ΟΜΜΑ – Ε.ΕΛ.Ι.Α. που αντιστοιχεί σε 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Η Ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά στa ommavision.gr και hellasnews.tv