Ανακοίνωση διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης

Προχωρούμε στην ενεργοποίηση μιας σύγχρονης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, με διαρκώς εξελισσόμενη και εμπλουτιζόμενη δομή και περιεχόμενο, που απευθύνεται στον Έλληνα ιδιώτη Οφθαλμίατρο και ιδιαίτερα στο νέο συνάδελφο.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Οφθαλμολογίας έχει υιοθετήσει, από της ιδρύσεως του, ως απαρέγκλιτη στόχευση τη δυναμική του συμβολή στην εγκαθίδρυση μιας ενεργού κοινότητας Ελλήνων ιδιωτών  Οφθαλμιάτρων όπου η συνεχιζόμενη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου πρωταγωνιστεί. Οι δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο, έχοντας επιβάλλει το στίγμα τους σε πολλούς τομείς της σύγχρονης ζωής, έχουν ταυτόχρονα γεννήσει αμέτρητες ευκαιρίες διαδικτυακής δραστηριοποίησης, εκπαίδευσης αλλά και επικοινωνίας.

Με βάση τα ανωτέρω, προχωρούμε στην ενεργοποίηση μιας σύγχρονης διαδικτυακής εκπαιδευτικής  πλατφόρμας, με διαρκώς εξελισσόμενη και εμπλουτιζόμενη δομή και περιεχόμενο, που απευθύνεται στον Έλληνα ιδιώτη Οφθαλμίατρο και ιδιαίτερα στο νέο συνάδελφο. Θα εργαστούμε σκληρά για να εμβαθύνουμε και να εστιάσουμε στις συνιστώσες εξειδικεύσεις της Κλινικής και Χειρουργικής Οφθαλμολογίας, αλλά κυρίως για να διευρύνουμε το εγχείρημα με τη συμμετοχή όλο και περισσοτέρων νέων συναδέλφων στην ομαδική αυτή προσπάθεια.

Ανακοινώνουμε την επιστημονική συνεργασία με τον συνάδελφο Βαρτσάκη Γεώργιο, συντονιστή του εκπαιδευτικού έργου και της διαμόρφωσης της νέας ιστοσελίδας του Κολλεγίου. Ο κύριος Βαρτσάκης είναι εξειδικευμένος χειρουργός Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς και εργάζεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Sahlgrenska University Hospital, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Ειδικευόμενος Οφθαλμίατρος στην Ιρλανδία και είναι Μέλος του Royal College of Surgeons in Ireland καθώς και Εταίρος (Fellow) του Royal College of Ophthalmologists (London). Είναι κάτοχος του διπλώματος European Board of Ophthalmology και διαθέτει τίτλο πιστοποίησης (Fellowship) από το International Council of Ophthalmology.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ασλανίδης Ιωάννης