Επιστημονική Διημερίδα – ΟΜΜΑ

Υπό την αιγίδα τoυ Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου & Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ 1
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

09.00-09.30 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές

09.30 -19.30 WET LABS ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ (αιμορραγία υαλοειδούς, epiretinal membrane)
Συντονιστές: Βακάλης Α., Γκοτζαρίδης Ε., Παροικάκης Σ.
Εκπαιδευτές: Γεωργακαράκος Ν., Λιάζος Σ., Μανουσάκης Ε., Πέτρου Π.