Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Εξέλιξης – Σουηδία

Στο πρώτο video της νέας πλατφόρμας “Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Εξέλιξης” του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, ο κύριος Βαρτσάκης Γεώργιος, χειρουργός Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς στο Sahlgrenska University Hospital – Mölndal, μας παρουσιάζει έναν “οδικό χάρτη” εκπαίδευσης και εργασίας στη χώρα της Σουηδίας.

Στο πρώτο video της νέας πλατφόρμας “Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Εξέλιξης” του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, ο κύριος Βαρτσάκης Γεώργιος, χειρουργός Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς στο Sahlgrenska University Hospital – Mölndal, μας παρουσιάζει έναν “οδικό χάρτη” εκπαίδευσης και εργασίας στη χώρα της Σουηδίας.