Β-Υπερηχογραφία

Στο πρώτο video της εκπαιδευτικής ενότητας: «Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση» γίνεται η παρουσίαση της Β-υπερηχογραφίας (Β-scan). Αναλύονται οι βασικές αρχές, οι ενδείξεις, η τεχνική εκτέλεσης και η ερμηνεία της απεικονιστικής αυτής εξέτασης μέσα από μια σειρά κλινικών παραδειγμάτων.

Στο πρώτο video της εκπαιδευτικής ενότητας: «Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση» γίνεται η παρουσίαση της Β-υπερηχογραφίας (Β-scan). Αναλύονται οι βασικές αρχές, οι ενδείξεις, η τεχνική εκτέλεσης και η ερμηνεία της απεικονιστικής αυτής εξέτασης μέσα από μια σειρά κλινικών παραδειγμάτων.