Συνδυασμένη Φακοθρυψία – Υαλοειδεκτομή

Η συνδυασμένη επέμβαση φακοθρυψίας – υαλοειδεκτομής αποτελεί συχνά τη βέλτιστη χειρουργική παρέμβαση για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου αριθμού παθήσεων του οπισθίου ημιμορίου. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων που αυξάνουν τα ποσοστά πρωτογενούς λειτουργικής και ανατομικής αποκατάστασης, εξαλείφοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του καταρράκτη σε δεύτερο χρόνο. Επιπλέον, επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση μιας σειράς λεπτών...

Η συνδυασμένη επέμβαση φακοθρυψίας – υαλοειδεκτομής αποτελεί συχνά τη βέλτιστη χειρουργική παρέμβαση για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου αριθμού παθήσεων του οπισθίου ημιμορίου. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων που αυξάνουν τα ποσοστά πρωτογενούς λειτουργικής και ανατομικής αποκατάστασης, εξαλείφοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του καταρράκτη σε δεύτερο χρόνο. Επιπλέον, επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση μιας σειράς λεπτών χειρισμών βελτιώνοντας τη διεγχειρητική ορατότητα αλλά και επιτρέποντας την πρόσβαση σε περιφερικές δομές. Ωστόσο, η συνδυασμένη αυτή προσέγγιση απαιτεί ιδιαίτερες τροποποιήσεις της τεχνικής τόσο της φακοθρυψίας όσο και της υαλοειδεκτομής, με σκοπό την πρόληψη επιπλοκών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου αλλά και την πρώτη μετεγχειρητική περίοδο.