Τεχνικές κυκλοκαταστροφής στη θεραπεία του γλαυκώματος

Στο δεύτερο κατά σειρά video της Εκπαιδευτικής Ενότητας Γλαυκώματος, ο χειρουργός γλαυκώματος και προσθίου ημιμορίου, κύριος Δημήτριος Μπεσίνης MD, MSc, PhD, FEBO, μας παρουσιάζει τις τεχνικές κυκλοκαταστροφής και το ρόλο τους στα σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ο κύριος Μπεσίνης αναφέρεται εκτενώς στις δύο κύριες μεθόδους laser θεραπείας του ακτινωτού σώματος και συγκεκριμένα την κυκλοφωτοπηξία με διασκληρικό...

Στο δεύτερο κατά σειρά video της Εκπαιδευτικής Ενότητας Γλαυκώματος, ο χειρουργός γλαυκώματος και προσθίου ημιμορίου, κύριος Δημήτριος Μπεσίνης MD, MSc, PhD, FEBO, μας παρουσιάζει τις τεχνικές κυκλοκαταστροφής και το ρόλο τους στα σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ο κύριος Μπεσίνης αναφέρεται εκτενώς στις δύο κύριες μεθόδους laser θεραπείας του ακτινωτού σώματος και συγκεκριμένα την κυκλοφωτοπηξία με διασκληρικό διοδικό laser (TSCP) και την ενδοσκοπική κυκλοφωτοπηξία (ECP). Αναλύονται λεπτομερώς η τεχνική εφαρμογής τους βάσει των ιδιαίτερων ανατομικών χαρακτηριστικών του ακτινωτού σώματος, οι κλινικές ενδείξεις τους στα διάφορα είδη γλαυκώματος, οι αντενδείξεις και οι συνήθεις επιπλοκές αλλά και οι αρχές μετεγχειρητικής φροντίδας. Επιπλέον παρουσιάζονται τα σύγχρονα laser probes που χρησιμοποιούνται για τις διάφορες τεχνικές κυκλοφωτοπηξίας και το πως αυτές εφαρμόζονται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με την αφαίρεση του καταρράκτη ή/και άλλων τεχνικών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής γλαυκώματος (MIGS) ακόμα και σαν πρώτη θεραπευτική εκλογή. Τέλος γίνεται αναφορά στη νεότερη micropulse διασκληρική κυκλοφωτοπηξία και τα πλεονεκτήματά αυτής.