Δακρυοαδενίτιδα ως πρώτη κλινική εκδήλωση συστηματικού ερυθηματώδους λύκου

Ο κύριος Καψοκόλης Αλέξανδρος, επιμελητής Β’ της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”, παρουσιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό δακρυοαδενίτιδας ως πρώτη κλινική εκδήλωση συστηματικού ερυθηματώδους λύκου.

Ο κύριος Καψοκόλης Αλέξανδρος, επιμελητής Β’ της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”, παρουσιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό δακρυοαδενίτιδας ως πρώτη κλινική εκδήλωση συστηματικού ερυθηματώδους λύκου.