Ηλεκτροφυσιολογία

Το δεύτερο video της εκπαιδευτικής ενότητας: “Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση” αφορά στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη του αμφιβληστροειδούς και της οπτικής οδού. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ffERG, pERG και mfERG), το ηλεκτροοφθαλμογράφημα (EOG) και τα προκλητά δυναμικά ινιακού λοβού (VEP).

Το δεύτερο video της εκπαιδευτικής ενότητας: “Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση” αφορά στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη του αμφιβληστροειδούς και της οπτικής οδού. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ffERG, pERG και mfERG), το ηλεκτροοφθαλμογράφημα (EOG) και τα προκλητά δυναμικά ινιακού λοβού (VEP).