Δυσθυρεοειδική Οφθαλμοπάθεια – Eνδοφλέβια θεραπεία με κορτιζόνη

Ο κύριος Καψοκόλης Αλέξανδρος, Επιμελητής Β’ της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”, μας παρουσιάζει μια μελέτη ασθενών με δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια ύστερα από ενδοφλέβια κορτιζονοθεραπεία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του European Group On Graves’ Orbitopathy. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ρόλος του καπνίσματος ως παράγοντας κινδύνου για την ανάγκη υποβολής στην...

Ο κύριος Καψοκόλης Αλέξανδρος, Επιμελητής Β’ της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”, μας παρουσιάζει μια μελέτη ασθενών με δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια ύστερα από ενδοφλέβια κορτιζονοθεραπεία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του European Group On Graves’ Orbitopathy. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ρόλος του καπνίσματος ως παράγοντας κινδύνου για την ανάγκη υποβολής στην εν λόγω θεραπεία. Τέλος προτείνεται ένας αλγόριθμος θεραπευτικής αντιμετώπισης των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου.