Φλουοροαγγειογραφία

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εκπαιδευτικής ενότητας «Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση» παρακολουθούμε το ταξίδι της χρωστικής φλουορεσκεΐνης στα αγγεία του βυθού. Μελετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγγειακών δομών και των φραγμών τους, συναρτήσει των βιοχημικών ιδιοτήτων του μορίου της φλουορεσκεΐνης και του χρόνου, λαμβάνουμε πληθώρα πληροφοριών που ρίχνουν φως στη διαγνωστική διερεύνηση των παθήσεων...

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εκπαιδευτικής ενότητας «Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση» παρακολουθούμε το ταξίδι της χρωστικής φλουορεσκεΐνης στα αγγεία του βυθού. Μελετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγγειακών δομών και των φραγμών τους, συναρτήσει των βιοχημικών ιδιοτήτων του μορίου της φλουορεσκεΐνης και του χρόνου, λαμβάνουμε πληθώρα πληροφοριών που ρίχνουν φως στη διαγνωστική διερεύνηση των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και όχι μόνον.