Λειτουργική (μη οργανική) οπτική απώλεια

Στην πρώτη αυτή διάλεξη της ενότητας Νευρο-Οφθαλμολογίας του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας ο κύριος Γεώργιος Σαϊτάκης MD, MSc, FEBO μας αναλύει την κλινική οντότητα της λειτουργικής (μη οργανικής) απώλειας της όρασης. Αρχικά διασαφηνίζονται κάποιοι ορισμοί όπως η διαταραχή σωματοποίησης, η προσποίηση, η διαταραχή μετατροπής, το σύνδρομο Munchausen και οι προκλητές διαταραχές. Κατόπιν παρουσιάζονται μια σειρά μεθόδων...

Στην πρώτη αυτή διάλεξη της ενότητας Νευρο-Οφθαλμολογίας του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας ο κύριος Γεώργιος Σαϊτάκης MD, MSc, FEBO μας αναλύει την κλινική οντότητα της λειτουργικής (μη οργανικής) απώλειας της όρασης. Αρχικά διασαφηνίζονται κάποιοι ορισμοί όπως η διαταραχή σωματοποίησης, η προσποίηση, η διαταραχή μετατροπής, το σύνδρομο Munchausen και οι προκλητές διαταραχές. Κατόπιν παρουσιάζονται μια σειρά μεθόδων κλινικής και εργαστηριακής αποτίμησης της αναφερόμενης οπτικής απώλειας ανάλογα με τη βαρύτητα, την παρουσία μονόφθαλμης ή διόφθαλμης διαταραχής καθώς και τις υποκειμενικές απώλειες οπτικού πεδίου. Ολοκληρώνοντας, παρέχεται στον γενικό οφθαλμίατρο ένας οδηγός αποκλεισμού τυχόν οργανικών βλαβών, κλινικής προσέγγισης και ενδελεχούς διερεύνησης.