Αυτοφθορισμός

Στην τρίτη παρουσίαση της εκπαιδευτικής ενότητας: “Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση” συζητάμε τις βασικές αρχές και κλινικές εφαρμογές του αυτοφθορισμού του βυθού. Η σωστή κατανόηση των μεταβολικών, λειτουργικών και ανατομικών/δομικών παραγόντων που καθορίζουν την ένταση του σήματος φθορισμού μας βοηθά στην εύκολη ανάγνωση της διαγνωστικής αυτής απεικόνισης .

Στην τρίτη παρουσίαση της εκπαιδευτικής ενότητας: “Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση” συζητάμε τις βασικές αρχές και κλινικές εφαρμογές του αυτοφθορισμού του βυθού. Η σωστή κατανόηση των μεταβολικών, λειτουργικών και ανατομικών/δομικών παραγόντων που καθορίζουν την ένταση του σήματος φθορισμού μας βοηθά στην εύκολη ανάγνωση της διαγνωστικής αυτής απεικόνισης .