Αγγειογραφία Ινδοκυανίνης

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εκπαιδευτικής ενότητας “Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση” παρουσιάζονται οι βασικές αρχές εκτέλεσης και κλινικής ερμηνείας της αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη (ICGA). Έχοντας ήδη μιλήσει για τη φλουοροαγγειογραφία, εστιάζουμε στις διαφορές και στα τεχνικά και βιοχημικά αυτά χαρακτηριστικά της ICGA που επιτρέπουν τη λεπτομερή μελέτη της χοριοειδικής κυκλοφορίας, καθιστώντας την ICGA αναπόσπαστο...

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εκπαιδευτικής ενότητας “Διαγνωστικές εξετάσεις – ερμηνεία και αξιολόγηση” παρουσιάζονται οι βασικές αρχές εκτέλεσης και κλινικής ερμηνείας της αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη (ICGA). Έχοντας ήδη μιλήσει για τη φλουοροαγγειογραφία, εστιάζουμε στις διαφορές και στα τεχνικά και βιοχημικά αυτά χαρακτηριστικά της ICGA που επιτρέπουν τη λεπτομερή μελέτη της χοριοειδικής κυκλοφορίας, καθιστώντας την ICGA αναπόσπαστο κομμάτι της πολυτροπικής απεικόνισης (multimodal imaging).