Μια πρακτική προσέγγιση στις μολυσματικές κερατίτιδες

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, κύριος Μιχάλης Τσάτσος MD, PhD, FEBOS-CR, FRCOphth, MSc επιχειρεί μια πρακτική προσέγγιση στις μολυσματικές κερατίτιδες, βοηθώντας μας να κωδικοποιήσουμε έναν τρόπο σκέψης, κλινικής εκτίμησης, διάγνωσης καθώς και αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, κύριος Μιχάλης Τσάτσος MD, PhD, FEBOS-CR, FRCOphth, MSc επιχειρεί μια πρακτική προσέγγιση στις μολυσματικές κερατίτιδες, βοηθώντας μας να κωδικοποιήσουμε έναν τρόπο σκέψης, κλινικής εκτίμησης, διάγνωσης καθώς και αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.