Οφθαλμική Τοξοπλάσμωση

Οι οφθαλμικές φλεγμονές και λοιμώξεις αποτελούν συχνά πρόκληση για τον κλινικό Οφθαλμίατρο καθώς τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπεία τους απαιτούν μια στοχευμένη προσέγγιση η οποία εξατομικεύεται στο προφίλ του ασθενούς, την κλινική εικόνα και τα συνοδά ευρήματα. Η οφθαλμική τοξοπλάσμωση είναι η πιο συχνή αιτία λοιμώδους οπίσθιας ραγοειδίτιδας. Ωστόσο, άτυπες κλινικές εκδηλώσεις της...

Οι οφθαλμικές φλεγμονές και λοιμώξεις αποτελούν συχνά πρόκληση για τον κλινικό Οφθαλμίατρο καθώς τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπεία τους απαιτούν μια στοχευμένη προσέγγιση η οποία εξατομικεύεται στο προφίλ του ασθενούς, την κλινική εικόνα και τα συνοδά ευρήματα. Η οφθαλμική τοξοπλάσμωση είναι η πιο συχνή αιτία λοιμώδους οπίσθιας ραγοειδίτιδας. Ωστόσο, άτυπες κλινικές εκδηλώσεις της νόσου ή προσβολή ασθενών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. ανοσοκαταστολή, εγκυμοσύνη, νεογνική ηλικία) καθιστούν τη διάγνωση και τη θεραπεία της τοξοπλάσμωσης ένα γρίφο για δυνατούς λύτες με μεγάλη κλινική εμπειρία. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε στρατηγικές πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης καθώς η μόλυνση με Toxoplasma gondii είναι συχνή στον γενικό πληθυσμό και η νόσος, αντίστοιχα, χαρακτηρίζεται από υποτροπές.

Ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος MD, MSc, PhD μας παρουσιάζει στο νέο video της εκπαιδευτικής ενότητας Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων μια επικαιροποιημένη σύνοψη της σύγχρονης γνώσης γύρω από την οφθαλμική τοξοπλάσμωση, εστιάζοντας στην επιδημιολογία, την παθοφυσιολογία καθώς και τη διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση της νόσου.