Οφθαλμοπλαστικές παθήσεις για τον Γενικό Οφθαλμίατρο

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, κύριος Τσόγκας Φώτης MD, FEBO, παρουσιάζει στο πρώτο βίντεο της εκπαιδευτικής ενότητας: “Οφθαλμοπλαστική, παθήσεις βλεφάρων και εξαρτημάτων” μια σειρά οφθαλμοπλαστικών παθήσεων που δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής του Γενικού Οφθαλμιάτρου. Γίνεται εκτενής αναφορά στην ορθή προσέγγιση, διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, κύριος Τσόγκας Φώτης MD, FEBO, παρουσιάζει στο πρώτο βίντεο της εκπαιδευτικής ενότητας: “Οφθαλμοπλαστική, παθήσεις βλεφάρων και εξαρτημάτων” μια σειρά οφθαλμοπλαστικών παθήσεων που δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής του Γενικού Οφθαλμιάτρου. Γίνεται εκτενής αναφορά στην ορθή προσέγγιση, διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση.