Η ιδέα και η λογική πίσω από τη φακοθρυψία

Στο δεύτερο video της εκπαιδευτικής ενότητας “Θεωρία και τεχνικές φακοθρυψίας”, ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας κύριος Σίσκος Γεώργιος MD, MSc, FEBO, μας παρουσιάζει τη βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της τεχνικής της φακοθρυψίας, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί μια εισαγωγή στις αρχές φακοδυναμικής.

Στο δεύτερο video της εκπαιδευτικής ενότητας “Θεωρία και τεχνικές φακοθρυψίας”, ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας κύριος Σίσκος Γεώργιος MD, MSc, FEBO, μας παρουσιάζει τη βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της τεχνικής της φακοθρυψίας, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί μια εισαγωγή στις αρχές φακοδυναμικής.