Ο ρόλος της περιφερικής ιριδοτομής στο γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Στο πρώτο video της Εκπαιδευτικής Ενότητας Γλαυκώματος, ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, κύριος Μπεσίνης Δημήτριος αναλύει τα τρέχοντα δεδομένα σχετικά με το ρόλο της περιφερικής ιριδοτομής στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Εκκινώντας από την παρουσίαση των ανατομικών χαρακτηριστικών και υπεύθυνων μηχανισμών μας προτείνει έναν αλγόριθμο θεραπευτικής προσέγγισης, ενώ εστιάζει στις αλλαγές που...

Στο πρώτο video της Εκπαιδευτικής Ενότητας Γλαυκώματος, ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, κύριος Μπεσίνης Δημήτριος αναλύει τα τρέχοντα δεδομένα σχετικά με το ρόλο της περιφερικής ιριδοτομής στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Εκκινώντας από την παρουσίαση των ανατομικών χαρακτηριστικών και υπεύθυνων μηχανισμών μας προτείνει έναν αλγόριθμο θεραπευτικής προσέγγισης, ενώ εστιάζει στις αλλαγές που επέφερε η δημοσίευση της μελέτης EAGLE το 2016.