Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς on/off

Η προσβολή της ωχράς κηλίδας σε οφθαλμούς με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για τη μετεγχειρητική λειτουργική αποκατάσταση ως προς την οπτική οξύτητα και όχι μόνο. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως η χρονική διάρκεια παραμονής υποαμφιβληστροειδικού υγρού στην περιοχή της ωχράς έχει καθοριστική σημασία, καθώς αποκατάσταση εντός 72 ωρών έχει αποδειχθεί...

Η προσβολή της ωχράς κηλίδας σε οφθαλμούς με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για τη μετεγχειρητική λειτουργική αποκατάσταση ως προς την οπτική οξύτητα και όχι μόνο. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως η χρονική διάρκεια παραμονής υποαμφιβληστροειδικού υγρού στην περιοχή της ωχράς έχει καθοριστική σημασία, καθώς αποκατάσταση εντός 72 ωρών έχει αποδειχθεί πως συσχετίζεται με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος γνωρίζουμε πως η προεγχειρητική τοποθέτηση του ασθενούς σε σταθερή ύπτια ή πλάγια θέση μειώνει το ρυθμό επέκτασης του υγρού, ενώ αυτός εξαρτάται κυρίως από την εντόπιση των ρωγμών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω μπορούμε να προτείνουμε έναν αλγόριθμο χειρουργικού προγραμματισμού, βασισμένο στο βαθμό προτεραιότητας, σε περιπτώσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα περισσότερα του ενός περιστατικά, με γνώμονα πάντα το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο των ασθενών μας.