Ραγοειδίτιδες – Κλινική προσέγγιση

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, κύριος Δημήτριος Καλογερόπουλος MD, MSc, PhDc μας καλωσορίζει στο πρώτο video της νέας εκπαιδευτικής ενότητας με θέμα τις Οφθαλμικές Φλεγμονές και Λοιμώξεις. Μια σωστή αρχική κλινική προσέγγιση βοηθά την αιτιολογική διερεύνηση, την εκτίμηση της βαρύτητας προσβολής των ιστών αλλά και τη χάραξη μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής παρέμβασης.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, κύριος Δημήτριος Καλογερόπουλος MD, MSc, PhDc μας καλωσορίζει στο πρώτο video της νέας εκπαιδευτικής ενότητας με θέμα τις Οφθαλμικές Φλεγμονές και Λοιμώξεις. Μια σωστή αρχική κλινική προσέγγιση βοηθά την αιτιολογική διερεύνηση, την εκτίμηση της βαρύτητας προσβολής των ιστών αλλά και τη χάραξη μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής παρέμβασης.